Vill Du få information om våra konserter via mail?
Lämna Din adress till
info@
oskarshamnskammarmusikforening.se 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Oskarshamns Kammarmusikförenings styrelse

Sven-Gunnar Persson, ordförande, 0491-315 31, 070-510 48 57
svengig@telia.com, sgp@folkbildning.net

Hans Larsson, vice ordförande, 0491-106 04, 070-346 20 40
hans.larsson@skola.oskarshamn.se

Lars Lindström, kassör, 0491-186 15, 070-691 86 15
lars.lindstroms@telia.com

Gudrun Dahlberg, sekreterare, 0491-149 70, 070-219 86 66
gudrun.dahlberg@telia.se

Tommy Eriksson, ledamot, 0491-812 48, 073-041 38 47
tommy.a.eriksson@hotmail.com

Christer Hedberg, ledamot, 0491-176 50
hedberg1937@gmail.com

Helene Påhlsson, ledamot, 0491-837 42, 070-339 99 18
helene.pahlsson@gmail.com

Stefan Jonsson, adjungerad ledamot, 0491-195 34, 070-200 56 61
stefan.j-n@telia.com

Dag Jansson, suppleant, 0491-912 13
dagjan50@gmail.com

Christine Perk, suppleant, 0491-180 06, 072-744 01 07
christine.perk@hotmail.se

Carl-Otto Sjögreen, suppleant, 0491-182 80, 073-028 82 80
carlotto.se@me.com

Ingrid Marmvik, suppleant, 0491-158 16, 070-551 83 31
ingrid.marmvik@telia.com

Revisorer:

Monica Wallerman-Arnberg, revisor, 0491-125 87, 070-677 33 63
monica.wallerman-arnberg@konsult.lrf.se

Birgith Fogelström, revisor, birgit.49@live.se

Kontakta föreningen på info@oskarshamnskammarmusikforening.se